درباره ما

با توجه به شيوع قابل توجه عفونت HTLV-1 در استان خراسان رضوي و اهميت پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي ناشي از آن، دسترسي عموم دانشجويان و دانش‌آموختگان علوم پزشكي و نيز دست‌اندركاران نظام سلامت به جديدترين اطلاعات علمي در مورد اين عفونت بسيار ضروري به‌نظر مي‌رسيد.

لذا پيشنهاد راه‌اندازي "پايگاه اينترنتي پژوهش‌هاي HTLV-1" در جلسه شوراي علمي گروه پژوهشي "ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي" جهاددانشگاهي واحد مشهد در تاريخ سي‌ام آبان ماه سال 1389 مطرح و به تصويب رسيد.

مهمترين اهداف اين سامانه به شرح زير مي‌باشد:

1- ارتقاي دانش پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات سلامت در زمينه عفونت‌هاي يادشده

2- زدودن انگ‌هاي اجتماعي ناشي از ابتلا به اين عفونت‌ها (به‌دليل مشابهت اسمي، اغلب با ويروس HIV- ويروس مولد ايدز- اشتباه مي‌شود و اين مسئله گاهي باعث مشكلات خانوادگي و اجتماعي متعددي براي بيماران مي‌شود).

3- فراهم‌آوردن اطلاعات به‌روز براي پژوهشگران سلامت از طريق انتشار نتايج طرح‌هاي پژوهشي و مقالات علمي به صورت بانك داده‌هاي قابل جستجو

4- انتشار مداوم اخبار مرتبط با آخرين يافته‌هاي پژوهشگران در مورد HTLV-1 در سراسر جهان

گروه پژوهشي "ايدز،  و هپاتيت‌هاي ويروسيHTLV" جهاددانشگاهي مشهد مشتاقانه منتظر دريافت نظرات و پيشنهادات اساتيد و متخصصين محترم، سياست‌گزاران و ارائه دهندگان خدمات سلامت براي ارتقاي روزافزون اين سامانه مي‌باشد. خواهشمند است از طريق رايانامه info@htlv1.com با ما تماس بگيريد.